Celinda Nordqvist ny åländsk specialmedarbetare hos Europaparlamentariker Nils Torvalds

De åländska samarbetspartierna har enats om att föra fram Celinda Nordqvist som ny åländsk specialmedarbetare i Nils Torvalds stab. Nordqvist är hemmahörande i Jomala, har examen i Europastudier från Maastricht och arbetserfarenhet från Finlands ständiga representation i EU samt konsultfirman Bureau Brussels BVBA.

– Coronasituationen i Belgien gör att tillträdandet denna gång blir lite ”speciellt”, men vi jobbar på att tillträdandet ska kunna ske så snart som möjligt”, kommenterar MEP Nils Torvalds.

– Vi hade i år flera goda sökanden, men Celinda var den som lyckades övertyga oss om att hon har alla förutsättningar för att klara uppgiften. Hon har härmed vårt odelade stöd i arbetet med att ta tillvara Ålands intressen i Europaparlamentet”, kommenterar Wille Valve, rekryteringskommitténs ordförande.

JA, vi behöver flera kvinnor i beslutsfattandet!

Jämlikhet och jämställdhet är oerhört viktigt i samhällsutvecklingen. I beslutsfattandet ska hänsyn tas till en mångfald av perspektiv och därför bör kommunfullmäktige representera alla kommunens invånare. Idag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Endast 39 procent av ledamöterna i Finlands fullmäktigesalar är kvinnor, och av styrelse- och nämndordförandena utgör kvinnorna ca 30 procent.

Läs föregående artikel

SFP i Salo nominerade kandidater – har nu full lista

Svenska folkpartiet i Salo har på sitt årsmöte den 16 februari nominerat tre kandidater inför kommunalvalet i april och har nu full lista.

Läs följande artikel