SFP i Salo nominerade kandidater – har nu full lista

Svenska folkpartiet i Salo har på sitt årsmöte den 16 februari nominerat tre kandidater inför kommunalvalet i april och har nu full lista.

De nominerade är Hanna Käldström, Kenneth Jönsson och Lasse Bergroth.

– Vi har en bra balans med våra tre kandidater. En aktuell fråga i Salo är den om Svenska Skolan, som till hösten kan vänta sig ett ökat elevantal i.o.m. inflyttningen till staden. Skolans välbefinnande och tryggandet av tillräckliga resurser för den svenskspråkiga undervisningen är en stark gemensam fråga för oss tre, säger SFP i Salos ordförande Kenneth Jönsson.

SFP i Salo är i valförbund med Centern och Kristdemokraterna.

Celinda Nordqvist ny åländsk specialmedarbetare hos Europaparlamentariker Nils Torvalds

De åländska samarbetspartierna har enats om att föra fram Celinda Nordqvist som ny åländsk specialmedarbetare i Nils Torvalds stab. Nordqvist är hemmahörande i Jomala, har examen i Europastudier från Maastricht och arbetserfarenhet från Finlands ständiga representation i EU samt konsultfirman Bureau Brussels BVBA.

Läs föregående artikel

Ollikainen om den första nationella barnstrategin: Nu ska barnens rättigheter vara i fokus

Idag lanserades den första nationella barnstrategin i Finland. Strategins syfte är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik och att ge verktyg för arbetet för ett barn- och familjevänligt samhälle. Barnstrategin utarbetades parlamentariskt och utgör grunden för den barnpolitik som görs över flera regeringsperioder. Med strategin vill man säkerställa att förpliktelserna för FN:s konvention för barnens rättigheter uppfylls så väl som möjligt i Finland.

Läs följande artikel