Dags att avskaffa klockjusteringen!

Europaparlamentariker Nils Torvalds röstade för att utreda slopandet av ändringen mellan sommar- och vintertid.

Resolutionen godkändes med 384 röster för och 153 röster mot, 12 valde att lägga ner sin röst.

Torvalds som har drivit på frågan sedan förra hösten välkomnar resultatet.

– Att vi nu genom denna åsiktsyttring sätter press på kommissionen för att komma upp med en ändring är mycket bra. EU-direktivet som idag tvingar medlemsstaterna att justera klockan två gånger per år känns förlegat. Det finns tydliga hälsofördelar med att avskaffa klockjusteringen och det är hög tid att man på EU-nivå ser över det, säger Torvalds.

Det är alltså nu upp till Europeiska kommissionen att sist och slutligen föra fram ett ändringsförslag av direktivet. Därför kommer det ännu att dröja innan ett eventuellt avskaffande av klockjusteringen faktiskt verkställs.

Thomas Blomqvist leder Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist valdes på torsdagen till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Eva Biaudet är gruppens nya första vice ordförande Mats Löfström nya andra vice ordförande.

Läs föregående artikel

Fortsatt svår människorättssituation i Turkiet

Sedan kuppförsöket 2016 har mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten gradvis försvagats i Turkiet.

Läs följande artikel