Thomas Blomqvist leder Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist valdes på torsdagen till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Eva Biaudet är gruppens nya första vice ordförande Mats Löfström nya andra vice ordförande.

Thomas Blomqvist har suttit i riksdagen sedan år 2007, är hemma från Raseborg där han sitter som ordförande för stadsfullmäktige. Blomqvist är också ordförande för Svenska Finlands folkting. Vid sidan av sitt politiska uppdrag är han jordbrukare och företagare.

− Riksdagsgruppens ordförandepost är ett oerhört viktigt uppdrag. Jag är tacksam över att ha fått förtroendet och det är med iver jag tar mig an uppdraget. Det kommer att vara ett händelserikt år i riksdagen och därför speciellt intressant, säger Blomqvist.

Blomqvist efterträder Stefan Wallin, som har lett gruppen sedan år 2016. I onsdags meddelade Wallin att han inte längre ställer upp i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets. Därför ställde Wallin inte heller upp för omval till gruppordförandeposten.

− En gammal god SFP-princip är att den som leder riksdagsgruppen också kandiderar i nästa riksdagsval. Det gör Thomas med säkerhet, säger Wallin. I och med att Thomas Blomqvist blir ny gruppordförande lämnar han samtidigt ordförandeposten i riksdagens framtidsutskott. Ny ordförande blir Wallin som var medlem i utskottet 2012–2015. Därmed blir Wallin också medlem av riksdagens talmanskonferens. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson betonar att tiden fram till nästa riksdagsval blir politiskt högintressant.

– Som partiordförande tror jag på lagspel. Det gäller att trimma lagets alla delar. Nyvalda gruppordförande Thomas Blomqvist har en gedigen erfarenhet från 11-års riksdagsarbete och är utomordentligt duktig på samarbete såväl internt som externt.

– Jag är också glad att Wallin vill träda in som ordförande i framtidsutskottet. Den vägen kommer också hans gedigna erfarenhet gruppen till godo då han blir medlem i talmanskonferensen, säger Henriksson.

Henriksson: Det är dags att ratificera konventionen om samernas rättigheter

Samerna har rätt att bevara sitt språk, sin kultur och att utöva sina traditionella näringar.

Läs föregående artikel

Dags att avskaffa klockjusteringen!

Europaparlamentariker Nils Torvalds röstade för att utreda slopandet av ändringen mellan sommar- och vintertid.

Läs följande artikel