Fortsatt svår människorättssituation i Turkiet

Sedan kuppförsöket 2016 har mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten gradvis försvagats i Turkiet.

I januari greps elva medlemmar av Turkiets läkarförbund (TTB), inklusive förbundets ordförande Rasit Tükel, efter att läkarförbundet publicerat en appell beträffande Turkiets militäroperation i Syrien. Medlemmarna frigavs den 5 februari. Riksdagens människorättsnätverk, under ledning av Eva Biaudet, uttrycker sin oro över människorättsläget i Turkiet.

− Den turkiska regeringen hörsammade omvärldens krav på frigivning, men det finns inte anledning att sluta oroa sig för läget i Turkiet, säger Biaudet.

− Det var helt oförsvarligt att att låta arrestera läkarna. Det centrala budskapet i läkarförbundets appell var att fördöma krig och påminna om det humanitära lidandet krig leder till. Att tala för fred kan inte leda till att man spärras in.

Sedan kuppförsöket 2016 har mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten gradvis försvagats i Turkiet.

− Det är oerhört bekymrande att Turkiets regering tar till hårdhandskarna mot personer som tänker annorlunda och lyfter kritiska röster. Att kasta oliktänkare i fängelse hör inte till en demokrati.

− Turkiet har förbundit sig till internationella konventioner och jag hoppas att landet även i praktiken skulle följa dessa avtal. Det behövs en opartisk utredning om vad som skett och om de hot som riktats mot läkarförbundet, säger Biaudet.

Dags att avskaffa klockjusteringen!

Europaparlamentariker Nils Torvalds röstade för att utreda slopandet av ändringen mellan sommar- och vintertid.

Läs föregående artikel

Finland ska vara cancervårdens modelland

- I internationell jämförelse är cancervården i Finland på toppnivå. Men det finns givetvis områden där vi kan bli ännu bättre, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs följande artikel