Dags för jämställdhetstalko

För Svenska folkpartiet är det en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv. Jämställdhet ger frihet från de begränsningar som könsrollerna skapar.

SFP som det liberala partiet har sedan länge jobbat för att jämställdhet ska vara en demokratisk utgångspunkt som genomsyrar allt politiskt beslutsfattande. SFP:s partifullmäktige vill lyfta fram jämställdhetsperspektivet bl.a. i frågor som berör familjevåld, skyddshem, idrott, BB, vårdreformen, pensionsreformen och skattepolitiken. SFP vill på ett jämställt sätt utjämna inkomstskillnader mellan kvinnor och män. SFP fortsätter arbeta för att alla samhällsreformer granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. SFP håller jämställdhetsfrågorna högt på agendan och utmanar alla partier att följa vårt exempel.  För mer information Ulla-Maj Wideroos 050 511 3141

Nu krävs ansvar av alla

Svenska folkpartiet tar sitt ansvar för att regeringen håller ihop fram till valet och påminner samtidigt om statsministerns viktiga roll för sammanhållningen.

Läs föregående artikel

Haglundille poro lahjaksi

Enontekis renskötande samer – Jauristunturi renbeteslag – och Sametinget gav försvarsminister Carl Haglund en renkalv som försetts med ett elektroniskt halsband i gåva. Ministern besökte Enontekis 28-29.9.2014.

Läs följande artikel