Nu krävs ansvar av alla

Svenska folkpartiet tar sitt ansvar för att regeringen håller ihop fram till valet och påminner samtidigt om statsministerns viktiga roll för sammanhållningen.

Finlands folk förtjänar en handlingskraftig regering som tar avstånd från populism och främlingsfientlighet. Medborgarnas bästa måste alltid komma före enskilda partiers eller politikers valframgång. I svåra tider krävs det ansvarstagande och hållbara lösningar för att trygga vårt välfärdssamhälle, inte tomma löften och valfjäsk. De mindre partierna är viktiga aktörer i politiken. Av erfarenhet vet SFP att ett litet parti ofta fungerar som katalysator då stora beslut utformas, så också i denna regering. Svenska folkpartiets partifullmäktige efterlyser mer ansvarstagande inom politiken, även av oppositionen. Finland, och vår omvärld, befinner sig i den största krisen sedan början av 1990-talet, men oppositionspartiernas viktigaste målsättning tycks vara att få till stånd ett nyval och försvåra beslutsfattandet. SFP avfärdar oppositionens förhoppningar om förtida val.

För mer information Ulla-Maj Wideroos 050 511 3141

Haglund oroad över pensionsreformen

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund, anser att pensionsreformen som presenterades i slutet av veckan är problematisk.

Läs föregående artikel

Dags för jämställdhetstalko

För Svenska folkpartiet är det en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv. Jämställdhet ger frihet från de begränsningar som könsrollerna skapar.

Läs följande artikel