Haglundille poro lahjaksi

Enontekis renskötande samer – Jauristunturi renbeteslag – och Sametinget gav försvarsminister Carl Haglund en renkalv som försetts med ett elektroniskt halsband i gåva. Ministern besökte Enontekis 28-29.9.2014.

– Jag är mycket tagen av denna värdefulla gåva. Det är en stor hedersbetygelse som jag aldrig hade föreställt mig att jag skulle få, säger minister Haglund.

Samarbetet med samerna har alltid fungerat väl och det är en hederssak för såväl mig som hela partiet att arbeta för att stärka samernas ställning som ursprungsfolk. I regeringsprogrammet fanns ambitiösa mål gällande samerna, men nu håller alla på att uppfyllas vilket visar att man kan lita på vårt parti. Det vi lovar försöker vi också hålla.

SFP Sames ordförande Tuomas Aslak Juuso understryker samarbetets betydelse då han konstaterar att en direkt kontakt till landets regering är viktig för samerna.

– Det är historiskt att ILO konvention 169 under SFP:s minister Anna-Maja Henrikssons ledning äntligen håller på att föras till riksdagen för behandling. Sametingslagen och dess centrala element är framsteg för Finland eftersom den hjälper Finland att uppfylla sina internationella förpliktelser gentemot ursprungsfolken.

Enontekis renskötande samer har också gett Monacos furste Albert en renkalv i gåva under hans besök i Enontekis år 2012. Minister Haglunds ren betar och sköts om i samma renbeteslag som furst Alberts ren. Sameområdets utbildningscentrums tillförordnade rektor Janne Näkkäläjärvi sköter om de tekniska arrangemangen, så att försvarsministern via dator i realtid kan följa var hans ren betar.

Dags för jämställdhetstalko

För Svenska folkpartiet är det en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv. Jämställdhet ger frihet från de begränsningar som könsrollerna skapar.

Läs föregående artikel

Tidigarelägg språkundervisningen för skolelever

Svenska folkpartiet i Nyland uppmuntrar kommuner att tidigarelägga språkundervisningen för skolelever.

Läs följande artikel