Dags för timeout i vårdreformen

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att ta en andningspaus i vårdreformen.

Enligt Henriksson borde vård- och landskapsreformen inte presenteras för riksdagen innan oklarheterna gällande patienternas valfrihet är ordentligt utredda.

– Det är nu dags för timeout och andningspaus i vårdreformen. Jag hoppas verkligen att regeringen tar på allvar de orosmoment som flera experter lyft upp gällande riskerna med valfrihetsmodellen. Nu är det bättre att stanna upp och fundera än att hasta fram beslut vars följder som kan vara omöjliga att åtgärda senare, säger Henriksson.

Enligt Henriksson borde samtliga delar av vårdreformen behandlas samtidigt i riksdagen. Det är viktigt att också noga utvärdera vilka effekter denna historiskt stora reform har på den enskilda patienten, personalen, kommunerna och statsfinanserna.

– SFP har ett flertal gånger framhävt att vårdreformens alla delar borde behandlas som en helhet i riksdagen. Valfriheten kan inte behandlas skilt från landskapsreformen. Inte kan man ju heller bygga ett hus innan ritningarna är klara.

– Valfrihet är i grunden bra, men reformen ska göras så att den inte leder till ett kaos. Vi vill inte ha en reform som leder till ett sämre slutresultat för patienten.

SFP:s kandidatnominering nådde alla målsättningar

Svenska folkpartiet går till kommunalval med 1324 kandidater i 52 kommuner runt om i Finland. Partisekreterare Fredrik Guseff är mycket nöjd med kandidatläget.

Läs föregående artikel

Donner kommer igen

Jörn Donner, Helsingforsare sedan 1855, ställer upp i kommunalvalet som obunden på Svenska folkpartiet i Finlands lista.

Läs följande artikel