Vi anser att demokrati, valfrihet och självbestämmanderätt i vården stärker patientens ställning och förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på service. Individens rätt till god vård och innehållet i vården är det centrala. Strukturerna är för sin del avgörande för att möjliggöra detta. Vi anser att alla har rätt till god vård och vi omfattar principen med valfrihet och att pengen följer patienten. Välfärden skapas som ett samspel mellan den offentliga sektorn, privata företag, tredje sektorn och medborgaraktivitet. Patienterna väljer i sin tur den vårdproducent som passar dem bäst. Det offentliga ska stå som garant för att servicen produceras och ställa upp nationella kvalitetsmål samt utföra certifieringar, men behöver inte alltid själv vara producent.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.

Eduskunta ei kulje hallituksen talutusnuorassa

Enligt Helsingin Sanomat har De blå framtids ledamot Vesa-Matti Saarakkala idag i social- och hälsovårdsutskottet föreslagit att det halvfärdiga betänkandeutkastet om valfriheten skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.