Dahlblom vill ta plats i ledningen för SFP

Christina Dahlblom, 36, företagare, ekonomie doktor och styrelseproffs kandiderar för posten som SFP:s vice ordförande.

– I mitt första val, riksdagsvalet 2015, fick jag tredje mest röster av alla SFP:are i Helsingfors valkrets. Det förtroendet vill jag bygga vidare på, och jag har efter valet blivit ombedd att ställa upp som vice ordförande. Partiet har en tillväxtpotential och möjlighet att förnya sig, som jag vill bidra till genom rollen som vice ordförande för Svenska folkpartiet, säger Christina Dahlblom.

– Jag hoppas att mitt kunnande gällande förändringsledarskap och organisationsutveckling, kombinerat med över tio års erfarenhet av ledarskapsutmaningar, ska komma till nytta nu när SFP står inför en ny era, då man ska hitta den optimala formen för framtidsinriktad oppositionspolitik byggd på SFP-värderingar. Jag uppskattar partiordförande Haglunds ledarskap, politiska erfarenhet och professionalism, och tror att min erfarenhet från affärslivet och akademiska bakgrund kompletterar hans kunnande på ett bra sätt.

– Mina huvudprioriteter från riksdagsvalet; ekonomin och arbetslivet, välmåendet och naturen kommer att vara i fokus bland mina politiska intresseområden också framöver. Min kampanj byggde på att skapa och utnyttja nya nätverk och kontaktytor mellan politik, näringsliv och olika medborgargrupper. Jag är inspirerad av erfarenheterna och tror att den sortens tvärsektoriella tänk behövs för att öppna politiken för nya intressegrupper, avslutar Dahlblom.

Christina Dahlblom är VD för Dahlblom & Sparks Oy, styrelsemedlem i eQ Oyj, Oy Transmeri Ab, Diamanten i Finland r.f. och vice ordförande för Svenska Handelshögskolans Stiftelses styrelse. Hon är doktor i marknadsföring från Hanken, utbildad coach, gift och mamma till tre barn.

Valet sker på partidagen i början av juni.

Arbetet med nationalspråksstrategin bör fortsätta

Nationalspråkstrategins mellanrapport publicerades idag. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är mycket nöjd med arbetet kring nationalspråksstrategin.

Läs föregående artikel

Haglund vill fortsätta leda SFP

Carl Haglund kandiderar för omval som partiordförande då SFP sammankommer till partidag den 5-7 juni i Pedersöre.

Läs följande artikel