Haglund vill fortsätta leda SFP

Carl Haglund kandiderar för omval som partiordförande då SFP sammankommer till partidag den 5-7 juni i Pedersöre.

Haglund har lett SFP i tre år.

– Under året som gått sedan partidagen i Hangö i maj 2014 har SFP vunnit två val. Det här motiverar mig att fortsätta arbetet som partiordförande. SFP är nu i en ny situation i och med att partiet kommer att bli oppositionsparti. Det här var inte vår målsättning efter ett gott riksdagsval men samtidigt erbjuder oppositionssitsen nya möjligheter som vi ska ta till vara, säger Haglund. Carl Haglund är hemma från Esbo. Han är 36 år gammal, ekonomie magister och riksdagsledamot.

Dahlblom vill ta plats i ledningen för SFP

Christina Dahlblom, 36, företagare, ekonomie doktor och styrelseproffs kandiderar för posten som SFP:s vice ordförande.

Läs föregående artikel

Partidagsmotionerna år 2015 är 46 stycken

All partidagsinfo hittas under fliken Partidag

Läs följande artikel