De stora reformerna flyttas till nästa regering

SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Anders Adlercreutz anser att regeringen sumpat de chanser till strukturella reformer som har serverats dem på silverfat.

Nyckeltalen inom ekonomin är positiva, men trots det visar statsbudgeten fortsättningsvis på ett stort underskott. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Anders Adlercreutz anser att regeringen sumpat de chanser till strukturella reformer som de fått serverade på fat. Budgeten för år 2019 debatterades i riksdagen på tisdagen.

– Det verkar som om alla stora reformer blir ogjorda. Vi har inte reformerat arbetslivet, vi har inte lyckats genomföra en reform av familjeledigheterna. Vi har inte förbättrat möjligheterna att ingå lokala avtal i våra företag och håller fortfarande fast vid behovsprövning av utländsk arbetskraft. Vi har inte lyckats reformera våra företagsstöd och försvårar med många beslut arbetet att nå våra egna klimatmålsättningar, säger Adlercreutz.

Regeringens ideologiska sammansättning har försvårat reformarbetet, säger Adlercreutz. Nästa regering kommer att ha en diger lista av nödvändiga reformer på sitt bord.

– Alltför mycket är ogjort och högkonjunkturen varar inte för evigt. I en situation där nästan hälften av företagen i Österbotten och en tredjedel av företagen i Nyland lider av brist på arbetskraft kan man inte köra vidare som om ingenting hänt. Vi kan inte blunda för framtidens utmaningar och den förändring i arbetslivet som ständigt pågår. Vi behöver flexibilitet och en vilja att arbeta tillsammans. Det gäller både regering och opposition – och det är bråttom.

Henriksson: Nästa regering behöver se nyttan med tvåspråkigheten


Anna-Maja Henriksson efterlyser en nationalspråksstrategi 2.0

Läs föregående artikel

Henriksson efterlyser friskhetsreform


Vår ekonomi förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Här kan man med riktade åtgärder nå ordentliga inbesparingar, samtidigt som individens livskvalitet och mentala välmående förbättras.

Läs följande artikel