Finland behöver en ökad arbetskraftsinvandring. SFP anser att invandrare ska ha möjlighet till arbetskraftspolitiska kurser på eller i svenska, i syfte att förbättra deras möjligheter att arbeta på svenskspråkiga arbetsplatser. Genom att slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft möjliggörs anställningar inom branscher som i dag har brist på kunnig arbetskraft.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »