Henriksson efterlyser friskhetsreform

Vår ekonomi förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Här kan man med riktade åtgärder nå ordentliga inbesparingar, samtidigt som individens livskvalitet och mentala välmående förbättras.

SFP efterlyser en friskhetsreform. Partiordförande Anna-Maja Henriksson motiverar en sådan reform också med ekonomiska argument.

– Vi behöver en seriös samhällsdebatt om välmående i arbetslivet. Vi vet alla att vår ekonomi förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Här kan man med rätt riktade förebyggande åtgärder få till stånd ordentliga inbesparingar, samtidigt som individens livskvalitet och mentala välmående förbättras.

Henriksson uttalade sig i riksdagens budgetdebatt på tisdagen. I sitt inlägg krävde hon en mer barnvänlig politik. Det betyder en skola som tryggar jämlika förutsättningar för alla barn och att man inte mera uppskjuter en reform av familjeledigheterna.

– Vi efterlyser också en trovärdig klimatpolitik. I slutändan handlar det om folkhälsan, rent vatten, ren luft och bevarande av naturen.

Henriksson varnade för att social- och hälsovårdsreformen inte alls kommer att sänka kostnaderna, utan regeringens tungrodda modell de facto skapar nya underskott i statskassan.

– I dagens ekonomiska läge, när tillväxten förväntas bli långsammare, har vi inte råd att göra reformer som försämrar servicen och dessutom gör servicen dyrare. Regeringens vårdreform riskerar att bli en sådan reform, säger Henriksson.

De stora reformerna flyttas till nästa regering

SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Anders Adlercreutz anser att regeringen sumpat de chanser till strukturella reformer som har serverats dem på silverfat.

Läs föregående artikel

Eva-Lena Gästrin kandiderar i riksdagsvalet

Eva-Lena Gästrin, fullmäktigeledamot i Esbo, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nylands valkrets.

Läs följande artikel