Demokratiunderskottet måste tas på allvar

Nyland kommer att lida speciellt hårt av de sparkrav som uppstår i och med landskapsreformen, säger Anders Adlercreutz.

I dag inleds riksdagens arbete för 2018 och under våren kommer landskapsreformen åter till behandling. Regeringens syfte är att få hela lagpaketet godkänt före sommaren. SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz är orolig över det demokratiunderskott som uppstår i landskapen efter reformen.

− Hela utgångspunkten för reformen är redan i sig problematisk: man ersätter små enheter med stora och flyttar den beslutande makten längre bort från medborgarna. Den enskilda rösten urvattnas och lokaldemokratin försvinner. För att uppnå sparkraven kommer ministeriet att strypa landskapens budget – inte bara dess storlek utan också var och hur pengarna används. Detta statliga förmyndarskap är långt ifrån det lokaldemokratiska paradis som Centern har målat upp, säger Adlercreutz.

Nyland kommer att lida speciellt hårt av de sparkrav som uppstår i och med landskapsreformen, till en del på grund av att det är det största landskapet. Nyland ska spara 300 miljoner euro under det första året och sparkraven stiger efter hand.

− Sparkravet innebär att serviceenheter måste stängas och tjänster dras in. Då dessa beslut fattas är kännedom om de lokala förhållandena ytterst viktigt. Detta kan garanteras med lokal representation. Den nuvarande modellen kommer dock inte att säkra tillräckligt lokalt kunnande. Jag hoppas att regeringen inser att den lokala rösten måste höras och inför valdistrikt i Nyland.

Wallin ställer inte upp i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets

Riksdagsledamot Stefan Wallin från Åbo står inte till förfogande som kandidat i Egentliga Finlands valkrets i riksdagsvalet 2019.

Läs föregående artikel

Henriksson: Det är dags att ratificera konventionen om samernas rättigheter

Samerna har rätt att bevara sitt språk, sin kultur och att utöva sina traditionella näringar.

Läs följande artikel