Henriksson: Det är dags att ratificera konventionen om samernas rättigheter

Samerna har rätt att bevara sitt språk, sin kultur och att utöva sina traditionella näringar.

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson gratulerar samerna med anledning av samernas nationaldag. Det är 101 år sedan den första samiska kongressen hölls den 6 februari 1917.

Samtidigt påtalar Henriksson att Finland ännu har mycket att göra för att förbättra samernas ställning.

– Nu är det dags att skrida till handling och ratificera FN-organet ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter, säger Henriksson.

– Finland har en skyldighet att värna om sitt och Europas enda ursprungsfolk samerna. De har rätt att bevara sitt språk, sin kultur och att utöva sina traditionella näringar – det handlar om mänskliga rättigheter. Filmen Sameblod som handlar om samernas lidande har också i Finland fått ett gott mottagande. Jag hoppas att det ska leda till en högre politisk medvetenhet om diskrimineringens strukturer också här hos oss och framförallt till en större vilja att främja samernas rättigheter.

Demokratiunderskottet måste tas på allvar

Nyland kommer att lida speciellt hårt av de sparkrav som uppstår i och med landskapsreformen, säger Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Thomas Blomqvist leder Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist valdes på torsdagen till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Eva Biaudet är gruppens nya första vice ordförande Mats Löfström nya andra vice ordförande.

Läs följande artikel