Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Man beräknar att ca 15 % eller 750 000 – 800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.

Därför har undertecknad uttryckt sin oro för bristen på behöriga audionomer i ett skriftligt spörsmål inlämnat till riksdagen. Audionomer är en yrkesgrupp som arbetar med personer som har besvär med sin hörsel. Audionomerna utreder bland annat vilka slags hörselproblem det rör sig om, provar hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning. Yrkesbarometern (Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna och TE-tjänsterna, mars 2018) visar att det råder brist på audionomer i hela landet förutom i Kajanaland. I stora delar av landet råder det dessutom en mycket stor brist på audionomer.

Den senaste tvåspråkiga audionomutbildningen har ordnats år 2010 av Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Åbo Yrkeshögskola. År 2005 utexaminerades nio audionomer och år 2010 tre audionomer. Finskspråkig audionomutbildning ordnas inte heller varje år och endast några tiotal utexamineras då utbildningen ordnas. Många audionomer kommer att pensioneras under nästa decennium och bristen på både svensk- och finskspråkiga audionomer är oroväckande.

Förhoppningsvis kan ansvariga ministern ge ett svar som innehåller konkreta åtgärder. Frågan lyder hur ämnar regeringen trygga tillgången till både svensk- och finskspråkiga audionomer?

Mikaela Nylander

Riksdagsledamot

Ordförande för Svenska Hörselförbundet

Henriksson om Rinnes utspel: Fint att SDP följer SFP:s exempel

Det är fint att Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne har kommit till insikt och hakat på SFP:s målsättning att göra Finland till världens barnvänligaste land.

Läs föregående artikel

Torvalds: Förutsättningarna för finsk bioenergi är tryggade

Resultatet av de så kallade trepartsförhandlingarna kring lagstiftningsförslaget för förnyelsebar energi godkändes i dag av Europaparlamentets miljöutskott. Följande steg är godkännande i plenum i Strasbourg under hösten.

Läs följande artikel