Torvalds: Förutsättningarna för finsk bioenergi är tryggade

Resultatet av de så kallade trepartsförhandlingarna kring lagstiftningsförslaget för förnyelsebar energi godkändes i dag av Europaparlamentets miljöutskott. Följande steg är godkännande i plenum i Strasbourg under hösten.

– Slutresultatet som preliminärt har godkänts i förhandlingarna och nu godkändes av utskottet håller fortfarande en tillräckligt hög ambitionsnivå. Även om vi i Finland är rätt så bra på att använda förnyelsebar energi, är vi inte det på en europeisk eller global nivå. Det är alltså främst klimatet som tackar för detta slutresultat. EU kommer helt enkelt att ha tuffare regler för att uppnå våra klimatmål när det här direktivet träder i kraft, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

Till år 2030 ska andelen förnyelsebar energi i EU ligga på 32 procent. När det gäller värmeproduktion ska medlemsländerna sträva efter att öka andelen med 1,3 procentenheter per år. Arbetet med att fasa ut importerad palmolja kommer att inledas och energin som kommer från den finländska skogen ses fortsättningsvis som förnyelsebar energi.

– Vi i Finland producerar lyckligtvis förnyelsebar energi i en relativt hög grad, så det är förstås viktigt att trygga dessa verksamhetsförutsättningar. Därför låter också ambitionsnivån på 32% relativt låg i en finländsk kontext, men det är viktigt att komma ihåg att i länder i södra och östra Europa kan motsvarande siffra ligga kring 5% idag. I det långa loppet kommer klimatet alltså att gynnas, säger Torvalds.

Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Man beräknar att ca 15 % eller 750 000 – 800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henrikssons värdetal på Suomiareena i Björneborg

Det går inte en dag utan att jag tänker på vad friheten betyder. För vårt land, för oss som individer, för vårt samhälle.

Läs följande artikel