Henriksson om Rinnes utspel: Fint att SDP följer SFP:s exempel

Det är fint att Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne har kommit till insikt och hakat på SFP:s målsättning att göra Finland till världens barnvänligaste land.

– Det är viktigt att vi har brett politiskt stöd bakom förslaget och jag undrar nu om de övriga riksdagspartierna också hänger med i SFP:s initiativ, säger riksdagsledamot och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Rinne skriver i sin MTV nätkolumn (”Nettikolumni”) 6.7 att han vill göra Finland till världens bästa land för barn och barnfamiljer. Samma budskap hade Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson i sitt partidagstal 26.5 och pressmeddelandet samma dag. – SFP initierade i början av den här regeringsperioden en heltäckande familjepolitisk helhetsreform. En relevant del av den handlar om att vi vill att alla barn erbjudas en jämlik och god start i livet. Vi vill också göra det lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv och vi vill nå en mer jämställd lönepolitik. Allt detta kostar förstås och därför är det bra att vi redan nu talar om hur vi gör Finland till värdens mest barnvänliga land. Tilläggsinformation:

Anna-Maja Henriksson, 050 5122 377

 

Henriksson: EU måste prioritera Östersjön

Östersjön klassas som ett av världens mest förorenade hav och det krävs verkliga åtgärder för att göra vårt hav renare.

Läs föregående artikel

Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Man beräknar att ca 15 % eller 750 000 – 800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.

Läs följande artikel