Distansarbetets effekter på kommunerna bör utredas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att man för en diskussion om vilka effekter det ökade distansarbetet har för kommunerna. Då en större del av finländarna tillbringar mer tid på sina fritidshus betyder det här även mer kostnader för kommunerna med tanke på ökat behov av service och infrastruktur. Enligt Wickström borde dessa kommuner få mer ekonomiskt stöd.

– Under förra regeringsperioden utredde finansministeriet möjligheterna för en person att vara skriven i två kommuner. Ur ett juridiskt perspektiv konstaterade man att det medför grundlagsmässiga problem. Ifall man betalar annan skatt än fastighetsskatt på en ort bör man också ha möjlighet att påverka hur pengarna används, säger Wickström 

Enligt Wickström påverkar det allmänt ökade distansarbetet orter med många fritidsboende. Wickström hoppas att man för en diskussion om hur vi kunde lösa de utmaningar som uppstår med att finländarna bor längre tider på olika ställen. 

Företagarna i Finland har gjort en enkät där 30 procent av företagen meddelat att de kommer att fortsätta att möjliggöra arbete på två olika ställen framöver. 

– Möjligheten att jobba flexibelt från två olika orter erbjuder en välkommen flexibilitet för både företagarna och arbetstagarna. Samtidigt ger det nya möjligheter för landsbygden, säger Wickström. 

Wickström konstaterar att det kommer vara juridiskt svårt att genomföra möjligheten att vara skriven på två orter. Därför hoppas han att man skulle vidareutveckla ett e-medborgarskap som kunde finnas som stöd för kommunerna. 

– E-medborgarskap har testats av en del kommuner i Finland och det har underlättat skötseln av olika ärenden för fritidsboende, säger Wickström.

-Fritidsboende är en resurs som vi bör ta vara på samtidigt som vi måste veta vilken service de behöver för att vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för alla, avslutar Wickström.

 

Adlercreutz: Slopa det misslyckade försöket med kvoter för förstagångssökande

Tiotusentals unga inleder som bäst sina studier i högskolor och yrkeshögskolor. Många väljer emellertid i stället att hålla ett mellanår, i hopp om att få den önskade studieplatsen nästa år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz vill uppmärksamma de problem som kvoten för förstagångssökande för med sig.

Läs föregående artikel

Ghita Edmark vill fortsätta som SFP i Egentliga Finlands vice ordförande

SFP i Kimitoöns ordförande Ghita Edmark ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för SFP i Egentliga Finland.

Läs följande artikel