Eduskunta ei kulje hallituksen talutusnuorassa

Enligt Helsingin Sanomat har De blå framtids ledamot Vesa-Matti Saarakkala idag i social- och hälsovårdsutskottet föreslagit att det halvfärdiga betänkandeutkastet om valfriheten skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson anser det som oerhört att man från regeringspartiernas led föreslagit att social- och hälsovårdsutskottets halvfärdiga valfrihetsbetänkande skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.

– Det här är helt ofattbart. Riksdagen går inte i regeringens koppel. Riksdagen och dess utskott fattar självständiga beslut. Vi börjar röra oss på principiellt farliga vatten, ifall ministerierna på förhand börjar granska utskottens betänkanden, säger Henriksson.

Enligt Helsingin Sanomat har De blå framtids ledamot Vesa-Matti Saarakkala idag i social- och hälsovårdsutskottet föreslagit att det halvfärdiga betänkandeutkastet om valfriheten skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.

Patrik Björkman kandiderar i riksdagsvalet

Patrik Björkman, företagare och fullmäktigeledamot i Borgå, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nyland.

Läs föregående artikel

Strand: Sysselsättningsmålet bör vara 80%

Ändringarna i lagen är i sig positiva, men det krävs en rad olika tilläggsåtgärder för att verkligen höja sysselsättningsgraden, säger riksdagsledamot Joakim Strand

Läs följande artikel