Strand: Sysselsättningsmålet bör vara 80%

Ändringarna i lagen är i sig positiva, men det krävs en rad olika tilläggsåtgärder för att verkligen höja sysselsättningsgraden, säger riksdagsledamot Joakim Strand

Den nya arbetstidslagen diskuterades i riksdagen på onsdagen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa flexibla arbetstidsarrangemang för olika företags och arbetsgivarsammanslutningars behov, samt för att underlätta samordningen mellan arbete och privatliv för arbetstagarna.

– Ändringarna i lagen är i sig positiva, men det krävs en rad olika tilläggsåtgärder för att verkligen höja sysselsättningsgraden, sade riksdagsledamot Joakim Strand i debatten.

– Det är förstås positivt att sysselsättningsgraden kommer att nå upp till 72 % under den här regeringsperioden. På sikt borde målet ändå vara 80 %. Förutom satsningar på utbildning, forskning och innovation behövs fortfarande många reformer. Detta gäller inte minst främjandet av lokala avtal i större utsträckning samt avskaffandet av behovsprövningen av utländsk arbetskraft.

– Jag tror att alla får feedback från företag som har vilja att växa, men har svårigheter att hitta arbetskraft, säger Strand.

Eduskunta ei kulje hallituksen talutusnuorassa


Enligt Helsingin Sanomat har De blå framtids ledamot Vesa-Matti Saarakkala idag i social- och hälsovårdsutskottet föreslagit att det halvfärdiga betänkandeutkastet om valfriheten skulle skickas för granskning till social- och hälsovårdsministeriet.

Läs föregående artikel

Torvalds: Det krävs modiga beslut för att minska CO2-utsläppen från trafiken


Om vi inte minskar utsläppen, kommer det innebära striktare ramar för jordbruket och industrin samt eventuellt för vår statsbudget, säger Torvalds.

Läs följande artikel