Effektivare skydd mot diskriminering

På grund av att diskriminering i Finland fortfarande är så vanligt är regeringens förslag om ny likabehandlingslagstiftning ett viktigt framsteg.

–  Förslaget innebär att man bättre än förut kan förebygga diskriminering och ge de som blivit diskriminerade rättskydd, säger Svenska folkpartiets vice ordförande och EU-valskandidat Päivi Storgård.

– Enligt EU-kommissionens undersökningar utsätts 16 % av finländarna (mer än 800 000 personer årligen) för diskriminering. Tyvärr är det inte en självklarhet att man behandlas likvärdigt till exempel på arbetsmarknaden oberoende av vilken hudfärg, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuella läggning man har, säger. konstaterar Päivi Storgård. – SFP och justitieminister Anna-Maja Henriksson som ansvarat för beredningen av lagförslaget, har jobbat hårt för att trygga att de tilläggsresurser som behövs för att garantera att den nya lagstiftningen fungerar i praktiken, skall beviljas, säger Storgård.

– Minoritetsombudsmannens tjänst ändras till diskrimineringsombudsman. Uppdraget utökas till att gälla alla former av diskriminering, inte bara etnisk diskriminering. Den nya myndigheten får fem tilläggstjänster för att sköta det nya utökade mandatet.

– Lagförslaget innebär också att förbudet mot diskriminering som baserar sig på könsidentitet eller könsuttryck stärks. Det är mycket positivt att diskrimineringsskyddet nu klarare än tidigare också omfattar personer som tillhör en könsminoritet, såsom tex. transkönade personer, avslutar Storgård.

Sannfinnländarnas efterkrigstida samhällssyn

Sannfinländarnas lagmotion ett verklighetsfrånvänt försök att tackla jämställdhetsproblemen

Läs föregående artikel