Egentliga Finland: Livsmedel till kommunala kök ska följa finsk lagstiftning

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 18.8.2016

SFP i Egentliga Finland anser att livsmedel som används i kommunala och offentliga kök ska uppfylla samma krav som fastställs för livsmedelsproduktion i finsk lagstiftning.

Så är det inte nödvändigtvis idag. Offentliga organisationer kan via upphandling köpa in livsmedel producerade var som helst i världen – utan att råvaran följer de krav som finns på finländsk livsmedelsproduktion.

Som exempel kan man nämna att försäljningen av antibiotika för djur i Finland år 2013 var 24 mg/produktionsdjurskilo, medan samma siffra för Danmark var 45 och för Polen 151. Högre mängder antibiotika till djuren ger högre halter antibiotika i köttet, men också i naturen och vattendragen.

– Finländska livsmedelsregler skulle gärna få vara normen också för andra länder. Vi har hög standard på finländsk matproduktion – och det ska vi ha också i fortsättningen, säger Marko Winter, kretsordförande för SFP i Egentliga Finland.

SFP i Egentliga Finland anser att finländska offentliga organisationer som kommuner och till exempel sjukvårdsdistrikt borde prioritera råvaror producerade i Finland i sina kök framom utländska.

– Att använda inhemska råvaror har många fördelar. Det stöder finländska producenter, och därigenom den finländska ekonomin. Finländsk produktion ger finländska arbetsplatser, så det är ju en win-win-situation, säger Winter. Dessutom undviker man på det sättet onödiga transporter, värnar om miljön samt säkerställer spårbarheten för råvaran, fortsätter Winter.

Den finländska upphandlingen sköts av kommunerna själva eller via upphandlingstjänster som exempelvis Kuntahankinnat. Kommunerna kan följa upp enskilda produkters härkomst, men det är fast i den upphandlingsansvariga ifall så sker.

– Vissa kommuner satsar på att följa upp matens härkomst och prioriterar finländsk mat. Vi anser att det borde ligga i alla kommuners intresse att göra det. Kommunerna kan ställa krav, både på upphandlingstjänsten och direkt på producenter och grossister, säger Winter.

– I Egentliga Finland har flera kommuner prioriterat både finländska råvaror och lokalproducerad mat. Det är alldeles utmärkt och vi anser att alla finländska kommuner och offentliga organisationer borde göra detsamma, avslutar Winter.

För mer information:

SFP i Egentliga Finlands kretsordförande Marko Winter, 040-1711 905, marko.winter@turku.fi

Nylund kräver rättvisa i dagligvaruhandeln

SLC:s viceordförande, riksdagsledamot Mats Nylund, pekar på en obalans i livsmedelskedjan då de två stora kedjorna i dagligvaruhandeln uppvisar toppresultat, medan bönderna upplever den värsta lönsamhetskrisen sedan kriget.

Läs föregående artikel

Samarbete räddar IC-hållplatsen i Kyrkslätt

Tågresenärerna i Västnyland kan fr.o.m. december i år glädjas över att IC-tågen kommer att stanna i Kyrkslätt en extra gång både på förmiddagen och på eftermiddagen.

Läs följande artikel