Nylund kräver rättvisa i dagligvaruhandeln

SLC:s viceordförande, riksdagsledamot Mats Nylund, pekar på en obalans i livsmedelskedjan då de två stora kedjorna i dagligvaruhandeln uppvisar toppresultat, medan bönderna upplever den värsta lönsamhetskrisen sedan kriget.

Nylund talade idag på närmatsmarknaden Delikatessernas Finland.

– Jag förutsätter att landets regering fortsätter kräva att offentliga sektorns uppköp håller samma standard på maten som vi kräver av den finländska matproduktionen. Vi måste också få rättvisa avtal i livsmedelskedjan. Dagligvaruhandeln domineras alltjämt av två stora aktörer med över 80 procent av marknaden. Producentens rätt och konsumentens intresse sammanfaller. Eftersom vädjande om att tillämpa god handelssed med rättvisa avtal uppenbarligen klingar för döva öron, måste vi av allt att döma tillgripa lagsstiftningsåtgärder, säger Nylund.

Butikskedjornas egna märken ökar årligen sina marknadsandelar. Enligt Nylund är hela tanken med handelns egna märken motsatsen till närmat. Målsättningen för private label är att råvaran ska vara utbytbar och anonym. Dessa märken handlar endast om att öka handelns egna marginaler på bekostnad av bonden och förädlarna.

– Det är ändå glädjande att intresset för matens ursprung, renhet, smak och produktionssätt ökar. Vi kan se det i olika direktförsäljningskanaler och i viss mån också i matvaruaffärerna. Kännedom om matens ursprung ger mervärde – för konsumenten, för bonden och för hela Finlands livsmedelskedja. Därför är också initiativet om att utvidga kraven på ursprungsmärkning ett steg i rätt riktning och stärker den finländska konsumentens ställning.

Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Pressmeddelande Svenska folkpartiet i Helsingfors 16.8.2016

Läs föregående artikel

Egentliga Finland: Livsmedel till kommunala kök ska följa finsk lagstiftning

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 18.8.2016

Läs följande artikel