Elina Sagne-Ollikainen ställer upp för omval till viceordförande för SFP i Helsingfors.

Elina Sagne-Ollikainen,39, har fungerat som viceordförande sedan hösten 2021 och är medlem i Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetsutskott. Hon är också suppleant i Kårkulla samkommuns styrelse.

– Efter att ha arbetat inom en finlandssvensk människorättsorganisation i över tolv år, ville jag engagera mig i politiken för att föra fram berättelser som inte tidigare getts särskilt stor plats eller betydelse inom den finländska politiken.  Jag engagerade mig i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs efter riksdagsvalet 2019 och började ta del i den politiska debatten. 

Sagne-Ollikainen arbetar som specialist inom forskning, utveckling och innovation på Arcada och hon har en högre högskoleexamen inom hälsovård och det sociala området. Hon är fysioterapeut till utbildningen, och har även studerat globala hälsofrågor och krisberedskap samt företagens samhällsansvar på Hanken.

– Jag vill se ett SFP i Helsingfors som är vägvisare i arbetet för en politik som är starkt förankrad i människors verkligheter, så som strukturella problem gällande lönegap, kvinnors låga pensioner och diskriminering. SFP har alla förutsättningar att fortsättningsvis stärka det politiska arbetet för ett Finland som är öppet, inkluderande och framgångsrikt. Vi behöver höga ambitioner och stark samarbetsvilja för att lyckas. 

Simon Granroth ställer upp för omval till ordförande för SFP i Helsingfors

Simon Granroth ställer sig till förfogande för omval som ordförande för SFP i Helsingfors. Granroth har hållit i ordförandeklubban sedan hösten 2021 och sitter som suppleant för Silja Borgarsdottir-Sandelin i stadsmiljönämnden.

Läs föregående artikel

Henriksson: Äntligen förkortas lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar!

Idag har republikens president stadsfäst den efterlängtade lagen som förkortar lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar till endast en månad efter att skulden är betald. Lagförslaget gavs till riksdagen för ett knappt år sedan av justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. I enlighet med gällande lag lagras till exempel utsökningsuppgifter i kreditupplysningsregistret i tre år.

Läs följande artikel