Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Ringbom, 31 år, är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon är diplomingenjör och aktiv ledare inom sjöscouterna. Ringbom har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter. Hon jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

– Jag ser stor potential i Helsingfors krets. Jag vill lägga fokus på att lyfta SFP i Helsingfors profil både inom partiet och i staden. Vi bör också öka engagemanget bland aktiva i helsingforspolitiken och i större grad hålla kontakten medlemmar emellan, också mellan val.

Ringbom har gjort väl ifrån sig som kandidat i både riksdagsvalet 2023 och i kommunalvalet 2021. Hon har varit medlem i SFP:s partifullmäktige sedan 2021 och är ersättare i Nationalspråksnämnden i Helsingfors. 

– Personligen tror jag att det är viktigt att ha en helhetssyn i politiken. Många frågor är starkt anknutna till varandra och vi får inte förenkla frågeställningarna eller se för snävt på utmaningar. Jag vill se en aktiv krets, som gör sig hörd både på partifullmäktige och partidagar så väl som axlar sitt ansvar inom stads- och rikspolitiken.

Emmi Piippo, vice kretsordförande för SFP i Helsingfors, uttrycker sitt stöd för Ringboms kandidatur:

– Emma har en klar vision för hur kretsen ska utvecklas och kompetensen som krävs för ett krävande förtroendeuppdrag. Hon är en ansvarsfull person som ser till att alla blir hörda och får vara med. Jag är övertygad om att kretsens framtid skulle vara i säkra händer med Emma som ordförande.

Elina Sagne-Ollikainen, vice kretsordförande för SFP i Helsingfors, stöder också varmt Ringboms kandidatur till ordförandeposten.

– Emma har både drivkraften och viljan att ta SFP i Helsingfors framåt med stadig hand.

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 22.4.2023 i Helsingfors. Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy (Sydöstra Finland) till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Pia Tyyskä (Tavastland) återvaldes till vice ordförande. Tyyskä har fungerat som vice ordförande sedan april 2021.

Läs föregående artikel

Nina af Hällström är ny gruppordförande för SFP i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har under sitt gruppmöte på söndag 23.4 valt Nina af Hällström till ny gruppordförande. Af Hällström efterträder riksdagsledamot Henrik Wickström, som valde att avgå som gruppordförande i välfärdsområdet med anledning av invalet i riksdagen.

Läs följande artikel