Nina af Hällström är ny gruppordförande för SFP i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har under sitt gruppmöte på söndag 23.4 valt Nina af Hällström till ny gruppordförande. Af Hällström efterträder riksdagsledamot Henrik Wickström, som valde att avgå som gruppordförande i välfärdsområdet med anledning av invalet i riksdagen.

– Jag tackar min grupp för förtroendet att få leda fullmäktigegruppens arbete och politik. Gruppordförande har en avgörande roll när det kommer till att förhandla om politiken med de andra partiernas fullmäktigegrupper. SFP är som tredje största grupp i välfärdsområdet ofta i en vågmästarroll, vilket är en delikat position, men innebär också ett stort ansvar. Jag är ödmjuk inför uppgiften att föra gruppens talan i förhandlingar, säger Nina af Hällström. 

Nyvalda gruppordförande Nina af Hällström säger att SFP:s fullmäktigegrupp vill att Västra Nylands välfärdsområde prioriterar närservice och satsar på förebyggande arbete i välfärdsområdets servicestrategi och i följande budget. 

– Vi har stora beslutsärenden framför oss. Gruppen höll aftonskola på torsdag 20.4 om välfärdsområdets servicestrategi, som är under arbete. För SFP-gruppen är det viktigt att tjänster och service på svenska tryggas och att exempelvis barnrådgivningen och äldreomsorgen produceras som närtjänster, säger af Hällström. 

– Välfärdsområdets finansiering är en utmaning och vi kämpar med ett stort underskott, men trots det måste vi tänka också långsiktigt när vi ska fördela de ekonomiska resurserna. Den ekonomiska tyngdpunkten behöver flyttas från den specialiserade sjukvården till primärhälsovården. Det är viktigt att satsa på förebyggande arbete. Det sparar pengar på sikt, säger af Hällström. 

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Ringbom, 31 år, är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon är diplomingenjör och aktiv ledare inom sjöscouterna. Ringbom har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter. Hon jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

Läs föregående artikel

Österbottens välfärdsområdes fullmäktigemöte 24.4.2023

Österbottens välfärdsområde höll fullmäktigemöte måndagen 24.4.2023. Under mötet behandlades bland annat tre större rapporter och planer: kvalitetsrapporten, rapporten Hur mår Österbotten? och elevhälsoplanen för området.

Läs följande artikel