Europaparlamentet vill stöda skyddsjakt och ersätta fiskare för säl- och skarvskador

Europaparlamentet har idag torsdag 4.4.2019 fattat beslut om sin position för den Europeiska havs- och fiskerifonden, som är av stor betydelse för de finska yrkesfiskarna. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har lett den liberala ALDE-gruppen genom förhandlingarna:

– Vi har sett till att Europaparlamentet i sin position slår fast att yrkesfiskarna också i framtiden kommer att kunna få ersättning för skador som orsakats av skarv och säl, berättar Torvalds. Det var inte tydligt med i kommissionens ursprungliga förslag.

Den Europeiska havs- och fiskerifonden är en av EU:s fem struktur- och investeringsfonder och är till för att hjälpa yrkesfiskare att ställa om till ett hållbart fiske, att finansiera projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen. Reglerna som nu röstas fram kommer att gälla under perioden 2021-2027.

– Vi har även för första gången lyckats få igenom att man också ska kunna få EU-stöd för skyddsjakt av arter som skadar fiskebestånden, förklarar Torvalds. I klarspråk betyder det här jakt av till exempel säl eller skarv. Skyddsjakten av skarv på Åland kan med den här texten sannolikt få EU-pengar. I praktiken kan vi då befinna oss i en situation där skyddsjakt på skarv är förbjudet på ena sidan Skiftet med hänvisning till EU, medan samma jakt bara några sjömil ifrån får EU-stöd. Det om något visar hur uppseendeväckande finska myndigheters tolkning av EU-reglerna för skyddsjakt är.

Med det här som Europaparlamentets position, går man nu in i trepartsförhandlingar med kommissionen och rådet. Slutresultatet kommer att röstas igenom av det nya parlamentet efter Europaparlamentsvalet.

SFP vill se ett enklare och mer sporrande socialskydd


Svenska folkpartiet vill se ett enklare och mer sporrande socialskydd. SFP lanserade idag sina riktlinjer för en reform av socialskyddet.

Läs föregående artikel

Nya EU-regler förbättrar konkurrenssituationen för finska transportföretag, Torvalds lättad


Europaparlamentet har idag godkänt ett nytt mobilitetspaket innehållande bland annat nya s.k. cabotageregler, som förbättrar de finländska transportföretagens situation på marknaden. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:

Läs följande artikel