Nya EU-regler förbättrar konkurrenssituationen för finska transportföretag, Torvalds lättad

Europaparlamentet har idag godkänt ett nytt mobilitetspaket innehållande bland annat nya s.k. cabotageregler, som förbättrar de finländska transportföretagens situation på marknaden. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar:

– Det har varit en lång väg, och det har varit svårt att samla en majoritet för förslaget, berättar Torvalds. Nu har vi äntligen lyckats med det, vilket kommer att gynna många finländska transportföretag.

De nya reglerna sätter bland annat krav på för hur många dagar långtradare får köra i ett annat medlemsland än där de är registrerade, att de tar längre lagstadgade pauser och inte använder långtradaren som bostad under körpauserna.  Det här kommer att leda till att de finländska transportföretagen på lika villkor kan  konkurrera med de som kommer från andra medlemsländer på den inhemska och europeiska transportmarknaden.

– Nu har de finländska transportföretagen äntligen möjlighet att konkurrera på lika villkor med företag från länder där lagstiftningen inte ställer lika höga krav på arbetstagarnas rättigheter som i Finland, säger Torvalds.

– Ett företag ska inte straffas för lagstadgade hyggliga villkor för arbetstagaren, tvärtom. Då alla företag börjar på samma startlinje, höjer vi nivån för arbetsvillkoren i hela Europa, slår Torvalds fast.

Europaparlamentet vill stöda skyddsjakt och ersätta fiskare för säl- och skarvskador


Europaparlamentet har idag torsdag 4.4.2019 fattat beslut om sin position för den Europeiska havs- och fiskerifonden, som är av stor betydelse för de finska yrkesfiskarna. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har lett den liberala ALDE-gruppen genom förhandlingarna:

Läs föregående artikel

Paul Taimitarha ställer ställer upp för omval till vice ordförandeposten för SFP i Helsingfors


Paul Taimitarha ställer ställer upp för omval till vice ordförandeposten i SFP i Helsingfors. Han har innehaft den ena av två vice ordförandeposter sedan 2018.

Läs följande artikel