Eva Biaudet: Det är Finlands uppgift att stöda det internationella multilaterala samarbetet och FN:s position

Riksdagen har idag fört en responsdebatt om Agenda 2030-redogörelsen. Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) betonade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande vikten av det multilaterala internationella samarbetet och av att höja anslagen för utvecklingssamarbete.

– Det multilaterala internationella samarbetet är en del av hållbar utveckling och i en central roll för att få länderna att tillsammans arbeta för att nå målen. Det ligger i Finlands intresse att stödja dessa processer, också för vår egen skull. Pandemin och den senaste tidens händelser i Europa har visat hur viktigt det är att vi håller fast vid våra gemensamma principer och att vi även under hård press försvarar rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, säger Biaudet. 

Biaudet konstaterar att Finland bör redan under denna regeringsperiod höja anslagen för utvecklingssamarbete. 

– Den låga nivån på anslagen för utvecklingssamarbete är en av Finlands största utmaningar i genomförandet av handlingsprogrammet. Finland har alltså mycket att göra för att vi ska vara trovärdiga aktörer i den nordiska referensgruppen och globalt sett. Finland bör redan under denna regeringsperiod börja höja utvecklingsfinansieringen mot målet på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten för att målet ska nås före 2030. Besluten i Glasgow om tilläggsfinansiering för klimatanpassning kräver även handlingar under denna valperiod, säger Biaudet.

Målen i Agenda 2030 är inte bara ett mellanstatligt projekt. De berör i allra högsta grad också företag och medborgare.

– Även nationellt behöver vi lagstiftning om företagsansvar med ansvar för principerna om anständigt arbete och mänskliga rättigheter och möjligheter att ingripa och rätta till skadlig verksamhet. Det gäller också barnens rättigheter. Trots att man i världen outtröttligt har arbetat för att bli av med barnarbete, är farligt arbete fortfarande vardag för 79 miljoner barn, säger Biaudet.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför välfärdsområdesvalet 2022

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade 15 kandidater till välfärdsområdesvalet. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022. Inför valet i januari har SFP och Samlingspartiet ingått ett valförbund i Egentliga Finland.

Läs föregående artikel

Fler nomineringar till Vanda och Kervo välfärdsområde

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat fyra nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Vanda och Kervo. Sammanlagt har nu 9 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Läs följande artikel