Politik A-Ö: FN

Förenta Nationernas roll i arbetet för en bättre värld kan inte förnekas. SFP ser Finlands medlemskap som en självklarhet.

Våra värderingar kräver att vi bär ansvar!

Det första världstoppmötet om humanitärt bistånd avslutades igår. Mötet ordnades under FN:s ledning i Istanbul. Från Finland deltog statsminister Juha Sipilä samt ministrarna Lenita Toivakka och Hanna Mäntylä.