John Eriksson kandiderar i riksdagsvalet

John Eriksson kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.
Eriksson bor i Åbo, studerar statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi för fjärde året. Eriksson har varit aktiv inom Svensk Ungdom sedan år 2015 och har bland annat suttit som ordförande i SU:s miljö- och jordbrukspolitiska utskott år 2017–2018.

Miljöfrågor är viktiga för Eriksson och i sin kampanj vill bland annat han jobba för minskad privatbilism.

–    Jag vill att Finland ska bli ett koldioxidneutralt land och vill jobba för utvecklingen av en grön och hållbar teknologi. Jag hoppas att man i Åbo väljer spårvagn i och med att det är ett mycket miljövänligt alternativ, säger Eriksson.

Förutom miljöpolitik är det svenska språket också något som Eriksson vill jobba för.

–    Jag vill att det ska gå att leva på svenska i Finland, och därför är det viktigt att de finlandssvenska institutionerna som t.ex. Åbo Akademi bevakas, säger Eriksson.
–    Jag tycker att Åbo är en fantastisk studiestad. Genom att kunna svenska är Åbo Akademi ett konkret alternativ för andra nordbor att komma hit och studera, säger Eriksson

Företagsamhet är också något som kommer att vara centralt i Erikssons kampanj.

–    Jag vill jobba för att fler företag, såväl utländska som finländska, etablerar sig i regionen. Fler företag leder till fler arbetsplatser och högre sysselsättning. Samhället är i kraftig förändring och därför behövs företagare som för med sig nya idéer och lösningar, säger Eriksson.

Eriksson är 23 år och hemma från Ekenäs. Eriksson har varit praktikant vid Svensk presstjänst och frilansar för tillfället vid Studentbladet.

Filip Hamro-Drotz ställer upp i EU-valet

Filip Hamro-Drotz är född och uppvuxen i Helsingfors, ekonomie-magister från Hanken och bor i Grankulla. Filip Hamro-Drotz har i dryga trettio år medverkat i vårt näringslivs EU-rådgivning, bland annat som dess representant i Bryssel.

Läs föregående artikel

Juho Kukkasmäki kandiderar för SFP i Satakunta

Juho Kukkasmäki ställer upp på SFP:s lista i vårens riksdagsval. Kukkasmäki är hemma från Jämijärvi och har en bred erfarenhet av hela Satakunta län. Kukkasmäki är arbetsledare på ett företag inom transportbranschen. och han har en bred kunskap om transportsektorn.

Läs följande artikel