”Finjusteringar räcker inte”

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen kommer med nya, genomförbara åtgärdsförslag för att förbättra sysselsättningen. Det förslag som finansministeriet presenterade innehåller inga sådana.

– Vi vet redan nu att konkurrenskraftsavtalet och regeringens åtgärder hittills inte räcker för att skapa tillräckligt med nya arbetsplatser. Det har regeringen själv medgivit. Därför är det nödvändigt att regeringen i samband med budgetmanglingen presenterar verkliga reformer för att förbättra sysselsättningen – en finjustering räcker inte. Vi inom SFP erbjuder gärna våra egna alternativ till regeringens förfogande, säger Anna-Maja Henriksson.

– Regeringen borde ta sig ur sin ideologiska tvångströja och påbörja ett förnyande av familjeledighetssystemet omgående. Genom att satsa på välmående i arbetet kan vi också spara enorma summor. Varför vill inte regeringen och arbetsmarknadsparterna ta tag i detta? Arbetssökande och de lediga arbetsplatserna borde också hitta varandra bättre. Vi har redan tidigare föreslagit en effektivisering av arbetsförmedlingen. Exempelvis bör konkurrenssättning av arbetskraftstjänster möjliggöras. Vi kan också ta exempel av Sverige och de åtgärder man där har vidtagit för att få fart på arbetsmarknaden.

Henriksson ställer sig positiv till de skattelättnader som finansministeriet föreslår.

– Skattelättnaderna är viktiga med tanke på löntagarnas och pensionärernas köpkraft. Bra att man denna gång har hållit det man lovat. Samtidigt är det intressant att Samlingspartiet som finansministerparti verkar pruta på målsättningen att stävja statens skuldsättning.

Förutom skattelättnaderna ser Henriksson till exempel inkluderandet av vattkoppor i det nationella vaccineringsprogrammet som en positiv sak. Trots vissa ljusglimtar kan Henriksson inte godkänna tyngdpunkten i regeringens nedskärningar.

– Sorgligt men sant är att regeringens massiva utbildningsnedskärningar inte försvinner någonstans. Det borde satsas på utbildningen istället för att försvaga den. Som tidigare justitieminister är jag också oroad över de föreslagna nedskärningarna i domstolarnas resurser. Det är klart att rättsvården och rättsskyddet inte blir bättre av detta.

Helsingfors:”Det är viktigt att tron på att kunna påverka beslut som berör en själv bibehålls”

Cecilia Ehrnrooth (43), pol.mag, vill bli nästa kretsordförande för SFP i Helsingfors. Ehrnrooth arbetar som personalchef på Folkhälsan och har länge varit lokalpolitiskt engagerad.

Läs föregående artikel

Regeringen försvagar asylsökandes rättsskydd

Regeringen fortsätter sin inhumana flyktingpolitik. Den igår stadfästa förkortningen av besvärstiden för ett asylärende från 30 dagar till 21 eller 14 dagar beroende på instans motiveras med att processen skall försnabbas.

Läs följande artikel