Psykiska ohälsan bland unga kräver åtgärder

I juni meddelade FPA att psykisk ohälsa redan nu är den vanligaste orsaken till att sjukdagspenning betalas ut. Psykisk ohälsa har blivit en stor utmaning i vårt samhälle och bland unga studerande kan man se en tydlig ökning

– Att må illa kan vem som helst, under vilket livsskede som helst. Psykisk ohälsa ser inte ålder, kön eller livssituation, Trots att du lyckas med med studier eller jobb. SFP ser vilka utmaningar som mental ohälsa skapar för individen och för hela samhället. Vi vill att finländarna ska må bra och känna trygghet. Detta kräver åtgärder på olika nivåer i samhället. Jag är glad att regeringen nu kommer att bereda en strategi för att motverka mental ohälsa, säger Wickström

Bland unga ökar den psykisk ohälsan. Prestationsångest, stress och otillräcklighet är utmaningar flera unga kämpar med. 

– För att råda bot med den psykiska ohälsan bland unga krävs åtgärder på flera olika nivåer i samhället. Satsningarna ska börjas tidigt – från småbarnspedagogiken till skolan, säger Wickström

Under förra regeringsperioden var fokus på att skapa mer stressande moment för unga som studerar. Man diskuterade om hur fort unga borde bli färdiga med sina studier. Trots skärpta krav är utexamineringsstiderna långa i jämförelse med andra europeiska länder. 

– Situationen blir inte bättre av piska utan vi måste fundera på andra metoder. Framför allt måste vi skapa system som stöder och ser till studerandes välmående, säger Wickström.

– Det nya antagningssystemet till högskolor som nu tas i bruk kommer även det att endast öka de ungas stress då man t.ex. redan som 15-16 -åring borde veta vilka ämnen man borde studera med tanke på sitt framtida utbildning och yrke. Regeringen bör analysera konsekvenserna och vara redo att ta till åtgärder ifall det inte fungerar, säger Wickström

Det är viktigt att det känns tryggt och att vi har låg tröskel till att söka hjälp.

– Ingen ska behöva skämmas och hjälpen bör finnas tillgänglig på alla nivåer och den måste erbjudas i tid. I slutändan vinner alla i samhället på att hjälpen är lättillgänglig, säger Wickström

Finland behöver mera arbetskraft för att trygga välfärden på sikt

Finland behöver mer mänskor - inte färre. Finland behöver mer medmänsklighet - inte mindre. Finland behöver mer investeringar - inte mindre. Detta betonade Anna-Maja Henriksson när hon öppnade SFP:s partifullmäktigemöte i Lahtis

Läs föregående artikel

Blomqvist: Det behövs framtidsinvesteringar

- För att ett samhälle ska vara verkligt framgångsrikt krävs investeringar i framtiden. Satsningar på utbildning och speciellt forskning och innovation stärker vårt samhälle och ger oss bättre förutsättningar att tackla de utmaningar, som vi står inför. Regeringens satsningar på människors kunnande är därför välkomna, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel