Finlandsbilden bekymrar Wallin

Vilken bild får man av Finland då regeringen väljer att skära ned biståndsbudgeten med 330 miljoner euro och sänka den till en nivå som motsvarar bara 0,35 procent av BNP?

Vilken bild får man av Finland då regeringen väljer att skära ned biståndsbudgeten med 330 miljoner euro och sänka den till en nivå som motsvarar bara 0,35 procent av BNP, frågar riksdagsledamot Stefan Wallin.

Han säger att effekterna märks snabbast i att stödet till medborgarorganisationer minskar radikalt, liksom våra andelar i FN:s olika underorgan.

– Hur täcks regeringen säga att biståndspolitiken fokuserar på kvinnor och barn då 70 procent av de resurser vi ger till UNICEF bara klipps bort, säger Wallin.

I riksdagens aktualitetsdebatt om utrikespolitiken på tisdagen befarade han att Finland får betala ett dyrt pris för förlorat internationellt anseende.

Wallin finner det naturligt är att vi fördjupar och stärker det säkerhetspolitiska samarbetet med Sverige. Också globalt sett är det viktigt med det nordiska samarbetet.

– Vi har även orsak att noga följa med den islossningen som håller på att ske när det gäller Sveriges inställning till Nato. Jag vill påstå att Finland och Sverige organiskt hör samman när dessa beslut ska fattas. Vi kan inte stå handfallna och oförberedda ifall en ny svensk regering efter 2018 börjar förbereda en anslutningsprocess. Därför behöver vi en kontinuerlig substansdebatt om Finland och Nato.

Biaudet: Förslaget om terminsavgifter kortsiktig politik

Förslaget är inte bara kortsiktigt, utan också ekonomiskt problematiskt. Erfarenheterna av terminsavgifter från de andra nordiska länderna är dåliga.

Läs föregående artikel

Emina Arnautovic fortsätter som kontaktchef för SFP

Emina Arnautovic (f. 1971) har anställts som kontaktchef för Svenska folkpartiet i Österbotten.

Läs följande artikel