Biaudet: Förslaget om terminsavgifter kortsiktig politik

Förslaget är inte bara kortsiktigt, utan också ekonomiskt problematiskt. Erfarenheterna av terminsavgifter från de andra nordiska länderna är dåliga.

Regeringen föreslår imorgon torsdag att en terminsavgift på 1 500 euro införs för studerande från länder utanför EU/EES-området. Enligt uppgifter skulle avgiften inte gälla finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogram.

– Förslaget är inte bara kortsiktigt, utan också ekonomiskt ifrågasättbart, säger riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP). Erfarenheterna av terminsavgifter från de andra nordiska länderna är dåliga. Där har antalet sökande minskat märkbart som följd av avgifterna.

Det kan ifrågasättas om avgifterna alls inbringar tilläggsresurser för högskoleutbildningen eller om de överskuggas av kostnaderna som uppstår av exempelvis möjliga stipendiesystem och programmens administration. Nämnvärt är också att de utländska examensstuderandena enligt en undersökning av CIMO och VATT har en tydlig positiv nationalekonomisk inverkan på landet. Enligt Biaudet är det också viktigt att konstatera att då hälften av de studerande som avlagt sin examen i Finland blir kvar i landet, vore det viktigare att fokusera på sysselsättning och integration istället för att gallra bland dem som vill komma hit.

– Många av de asylsökande som kommer till Finland har tvingats avsluta sina studier. Hur har regeringen tänkt agera gentemot dem? Är det meningen att man ska kräva terminsavgifter av en syrisk läkarstuderande som fått asyl i Finland istället för att integrera henne via utbildning? När man nu borde integrera väljer regeringen att fakturera, konstaterar Biaudet.

Rantala leder tvåspråkighetskommitté

Helsingfors stadsstyrelse har idag på sitt möte tillsatt en tvåspråkighetskommitté. Marcus Rantala (SFP) valdes till ordförande för kommittén, vars mandatperiod sträcker sig till nästa kommunalval.

Läs föregående artikel

Finlandsbilden bekymrar Wallin

Vilken bild får man av Finland då regeringen väljer att skära ned biståndsbudgeten med 330 miljoner euro och sänka den till en nivå som motsvarar bara 0,35 procent av BNP?

Läs följande artikel