Finlands internationella försvarssamarbete ska utökas. Norden är en naturlig utgångspunkt för Finlands försvarspolitik. Vi vill speciellt se en fortsättning och fördjupning av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Vi har en tät förtroendefull militär- och säkerhetspolitisk allians mellan demokratiska länder med målsättningen att upprätthålla fred och motverka konflikter.

SFP har målmedvetet jobbat för ett medlemskap i Nato.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Anna-Maja Henriksson: Nato är en bit som fattats i det nordiska samarbetet

Både Finland och Sverige har lämnat in sina medlemsansökningar till Nato. Nu är det upp till försvarsalliansen om länderna blir medlemmar. Finland och Sverige är också de sista av de nordiska länderna att ansluta sig till Nato – nu hoppas man på ett starkare samarbete och kanske en gemensam nordisk röst som kan påverka Nato internt. 

Granroth: Tiden för NATO är inne

I sitt partiprogram “Ett mänskligt och framgångsrikt Finland” har Svenska folkpartiet som målsättning att Finland år 2025 är medlem av NATO. SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granrothdelar med sig av sina tankar kring ämnet.