Finlands internationella försvarssamarbete ska utökas. 
Norden är en naturlig utgångspunkt för Finlands försvarspolitik. Vi vill speciellt se en fortsättning och fördjupning av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Vi har en tät förtroendefull militär- och säkerhetspolitisk allians mellan demokratiska länder med målsättningen att upprätthålla fred och motverka konflikter.
SFP är öppet för en process som tar sikte på ett medlemskap i Nato.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Granroth: Tiden för NATO är inne

I sitt partiprogram “Ett mänskligt och framgångsrikt Finland” har Svenska folkpartiet som målsättning att Finland år 2025 är medlem av NATO. SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granrothdelar med sig av sina tankar kring ämnet.