Företagsfrågornas försvarare

Anna-Karin Tötterman leder SFP:s ­färska företagsnätverk – ett nätverk som ska ge utlopp för den erfarenhet och den sakkunskap som finns på fältet och omsätta den i goda idéer och en företagarvänlig politik.

Anna-Karin Tötterman har tagit sig an en spännande uppgift: att som ledare för Svenska folkpartiets färska företagsnätverk se till att företagarfrågor får en ännu större tyngd och synlighet i partiets politik.

Företagarnätverket ska behandla ämnen som berör företag och företagande på alla plan, med en tyngdpunkt på små- och medelstora företag.

Nätverket är ett, för SFP, nytt arbetssätt: en utvidgad arbetsgrupp som på ett öppet, flexibelt, transparent och innovativt sätt ska arbeta för att skapa innehåll och nya öppningar för -SFP:s företagspolitiska målsättningar. Syftet är att sammanföra och koordinera människor med idéer och utveckla dem tillsammans.

– Öppenheten betyder att alla som har erfarenheter, idéer, kunskap eller intresse kring företagspolitiska frågor är välkomna, säger Tötterman.

– SFP är en folkrörelse. Det är viktigt att ha verktyg för att fånga upp gräsrötterna, att konkret utnyttja den kunskap som finns ibland oss för att sålla fram de nya idéer som behövs för att utveckla vårt samhälle.

Tötterman har länge varit medlem i Svenska folkpartiet, men aktiverade sig på allvar år 2018 och har gjort det med besked: förutom att leda företagarnätverket är Tötterman vice ordförande i SFP i Åbo, ordförande för lokalavdelningens arbetsutskott samt medlem i kretsstyrelsen och partifullmäktige.

SFP är en folkrörelse. Det är viktigt att ha verktyg för att fånga upp gräsrötterna, att konkret utnyttja den kunskap som finns ibland oss för att sålla fram de nya idéer som behövs för att utveckla vårt samhälle.

Företagarnätverket har redan knutit en mängd intresserade till sig, men många fler är välkomna. Töttermans roll i början handlar om att bygga upp nätverket och i fortsättningen att leda och facilitera arbetet samt att skapa förutsättningar för goda resultat.

– Företagar- och ekonomiska frågor är ju inget nytt för SFP. Det nya är att sammanföra fler i arbetet, ta in fler intryck samt att bredda basen. Det krävs, för att hålla upp den typen av frågor mer kontinuerligt och synligt.

Tötterman har tidigare varit med om att ordna återkommande företagarträffar lokalt, i Åbo, med god respons.

– Företagsnätverket fick sin början i en partidagsmotion om att mer aktivt lyfta fram företagarfrågor i partiets verksamhet. Den fick väldigt god respons. Min erfarenhet är att det finns både behov och intresse av ett företagarnätverk i partiets regi.

Näringslivspolitik är trots allt en hörnsten i ett borgerligt liberalt partis verksamhet.

– Det handlar om frågor som till exempel att minska byråkratin, få till stånd en skattepolitik som sporrar till företagande samt att vi ser till att landets infrastruktur uppfyller företagens behov.

Gå med i nätverkets Facebook-grupp här.

Östersjön är inte död än

Östersjön, ett av världens känsligaste hav, är ett rekreationsområde, ett levebröd, ett ekosystem som är fullständigt unikt – och livsviktigt för oss som bor omkring det. Östersjön är också hårt utsatt: verksamheten i och kring det har länge försämrat havsmiljöns tillstånd. Belastningen måste minska för att Östersjön ska överleva.

Läs föregående artikel

”Vi kan skapa en förändring tillsammans”

De nordiska ­länderna är ­Finlands trygghet i en ­turbulent tid, ­säger ­ministern för nordiskt ­samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel