Försäkringsläkarsystemet blir rättvisare

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott blev igår klart med sitt betänkande om medborgarinitiativet, som vill ha ändringar i försäkringsläkarnas verksamhet. I initiativet föreslår man avskaffande av rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att fatta beslut utan att behöva ta ansvar för sina utlåtanden. Trots att utskottet föreslår att medborgarinitiativet förkastas, föreslår utskottet ändå att riksdagen godkänner en kläm där statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som nu råder i försäkringsläkarsystemet. Utskottsmedlem Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

– Just nu råder det problem där den insjuknade eller skadade arbetstagaren inte träffar  försäkringsläkaren, utan besluten baserar sig dels på den behandlande läkarens diagnos och dels på jämförbara fall. Hur ska en person som fått t.ex. en hjärnskada förväntas kämpa mot försäkringsbolag i rätten? Man kan inte anta att patienten i en sådan situation känner till sina rättigheter eller hur lagstiftningen fungerar. I värsta fall har försäkringsläkarens beslut lett till att arbetstagaren har kunnat bli helt utan stöd och utkomst. Det handlar om rättskydd och det är bra att systemet nu ses över, säger Rehn-Kivi.

Det nuvarande systemet ger möjligheter till ojämlikt behandlande av de försäkrade och utskottet kräver nu i sitt betänkande att insynen förbättras och att regeringen bereder ett förslag som korrigerar de brister som uppdagats. Ett nytt lagförslag ska presenteras för riksdagen under våren 2020. I samband med detta är det meningen att också formuleringskrav på försäkringsläkarnas utlåtande skrivs i lagen.

– Jag gläder mig över att medborgarinitiativet fått en positiv behandling och jag hoppas det leder till rättvisare och humanare beslut i framtiden, säger Rehn-Kivi.

Helena Lesch-Saarinen kandiderar i riksdagsvalet

Helena Lesch-Saarinen från Hangö kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland. Lesch-Saarinen arbetar som exportsekreterare och är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Hangö. 

Läs föregående artikel

Biaudet: Barnäktenskap måste kunna upphävas

- Riksdagen har nu godkänt det länge efterlängtade lagförslaget om totalförbud att ingå barnäktenskap i Finland. Det är ett viktigt steg för att i Finland skydda minderåriga, mest flickor mot social påtryckning t.ex vid graviditet , säger Eva Biaudet, riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande.

Läs följande artikel