Biaudet: Barnäktenskap måste kunna upphävas

– Riksdagen har nu godkänt det länge efterlängtade lagförslaget om totalförbud att ingå barnäktenskap i Finland. Det är ett viktigt steg för att i Finland skydda minderåriga, mest flickor mot social påtryckning t.ex vid graviditet , säger Eva Biaudet, riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande.

I Finland har det funnits möjlighet att med specialtillstånd ingå barnäktenskap. Både internationella människorättsavtal och kvinnoorganisationer över partigränser, har länge talat för att Finland måste förbjuda möjligheten till barnäktenskap. Ett förbud av äktenskap för personer under 18  år stärker särskilt flickors rättigheter, då flickor är överrepresenterade bland de som ingått barnäktenskap. Största delen av de specialtillstånd som ansökts har bottnat sig i religiösa och/eller kulturella orsaker då flickan varit gravid.

Fastän jag gläds över regeringens lagförslag är jag samtidigt mycket besviken över att man i beredningen inte beaktat internationella rekommendationer om att utan problem kunna upphäva ett sådant, olagligt ingånget barnäktenskap. Nu förutsätter även denna nya lag att den minderåriga söker äktenskapsskillnad, och därom blir en ständig anteckning även i befolkningsregistret.  Detta är oskäligt. Upphävandet måste kunna ske enklare och så att äktenskapet inte heller syns i folkbokföringen, säger Biaudet

Försäkringsläkarsystemet blir rättvisare


Riksdagens social- och hälsovårdsutskott blev igår klart med sitt betänkande om medborgarinitiativet, som vill ha ändringar i försäkringsläkarnas verksamhet. I initiativet föreslår man avskaffande av rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att fatta beslut utan att behöva ta ansvar för sina utlåtanden. Trots att utskottet föreslår att medborgarinitiativet förkastas, föreslår utskottet ändå att riksdagen godkänner en kläm där statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som nu råder i försäkringsläkarsystemet. Utskottsmedlem Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

Läs föregående artikel

Henriksson: Problemen med FPA-taxin måste lösas


SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen åtgärdar de fortsatta problemen med FPA-taxin.

Läs följande artikel