Förstärkningar i Torvalds stab

Alexander Lång och Linda Smids nya medarbetare i Bryssel.

Nils Torvalds har återgått till arbetet i Europaparlamentet efter en intensiv presidentvalskampanj hemma i Finland. För att fortsätta det aktiva arbetet, som visserligen pågått i Europaparlamentet även under kampanjen så kommer Nils Torvalds stab att förstärkas.

Från och med den första februari är politices kandidat Alexander Lång, utnämnd till Torvalds nya pressekreterare. Lång kommer att ansvara för Torvalds dagliga presskontakt i Finland samt i utlandet. Tjänsten är ny och fungerar under en provperiod på 6 månader. Tidigare har Lång  bl.a. fungerat som praktikant vid Torvalds stab och styrelsemedlem i Åbo Akademi.

I början av februari inledde också politices kandidat Linda Smids sin praktikperiod vid Torvalds stab i Bryssel. Smids slutför sina magisterstudier i folkrätt vid Åbo Akademi och är hemma från Pyttis.

SFP: Helsingfors måste minska användningen av plast

Trots att invånarna vill sortera plastavfallet blir det i praktiken omöjligt då logistiken saknas.

Läs föregående artikel

Henriksson: Det behövs mer morot än piska i aktiveringsmodellen

Regeringens interna gräl ledde till att tilltron till reformen gick upp i rök.

Läs följande artikel