Henriksson: Det behövs mer morot än piska i aktiveringsmodellen

Regeringens interna gräl ledde till att tilltron till reformen gick upp i rök.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson anser att regeringen har misslyckats med sjösättningen av aktiveringsmodellen för arbetslösa.

− Regeringspartierna Centern och Samlingspartiet började gräla inför öppen ridå om vad aktiveringsmodellen innebär. Därför gick tilliten och förtroendet till att regeringen vet vad den gör upp i rök, säger Anna-Maja Henriksson.

Hon anser att regeringen med andra ord har sig själv att skylla för att missnöjet mot aktiveringsmodellen blev så omfattande.

− Det viktigaste är att utveckla modellen så att den ger människor jämlika möjligheter till sysselsättande åtgärder oberoende av var i landet man bor.

− SFP vill se mindre käpp och mera morot. I Danmark, därifrån modellen kommer, har man satsat betydligt mer på vägledning och stöd för de arbetssökande än vad Finlands regering har planerat.  Den finländska versionen för att aktivera arbetslösa är alldeles för ensidig, säger Henriksson.

Hon anser att regeringen har all anledning att se sig själv i spegeln eftersom den har misslyckats att kommunicera aktiveringsmodellen.

− Dagens strejk är ett uttryck för att modellen upplevs som orättvis. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och strejkrätten är en del av ett demokratiskt samhälle. Dit hör också rätten att låta bli att strejka. Dagens strejk är såtillvida annorlunda att den riktar sig mot statsmakten och inte mot arbetsgivaren, säger Henriksson.

Förstärkningar i Torvalds stab

Alexander Lång och Linda Smids nya medarbetare i Bryssel.

Läs föregående artikel

SFP efterlyser enighet om spelregler

SFP föreslår att partierna enas om att sittande riksdagsledamöter inte ställer upp i landskapsval.

Läs följande artikel