Frida Sigfrids kandiderar i EU-valet 2024

Frida Sigfrids, hemma från Borgå, kandiderar i EU-valet 2024 för Svenska folkpartiet i Finland. Hon är politices magister från Åbo Akademi. Sigfrids har bred erfarenhet av politik. Hon är SFP:s yngsta medlem både i stadsstyrelsen i Borgå och i välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland. Hon fungerar även som SFP:s enda ledamot i Nylands förbunds styrelse. Utöver det jobbar hon på riksdagen som medarbetare för både undervisningsminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Sigfrids vill driva en långsiktig politik i Europaparlamentet där också de kommande generationerna tas i beaktande i alla beslut som fattas.

– EU står inför stora utmaningar den kommande mandatperioden, både när det gäller klimat och säkerhet. För att lyckas stävja klimatförändringen krävs ett internationellt samarbete som beaktar de olika ländernas särdrag och där spelar EU en nyckelroll. Samtidigt lever vi just nu i en mer osäker tid än på länge med ett krig inom Europas gränser. Det är av yttersta vikt att EU fortsätter stödja Ukraina som just nu kämpar för hela västvärlden och alla de värderingar som Finland och EU står för, säger Sigfrids.

Enligt Sigfrids behöver EU fler parlamentariker som arbetar för mänskliga rättigheter och fri rörlighet inom EU. De populistiska rösterna växer sig allt större inom EU och detta behöver motverkas för att också i framtiden kunna motverka restriktioner och gränser framom att skapa dem.

– Då världen blir allt mer inåtvänd behövs politiker som står upp för alla människors lika värde, för en fri rörlighet som möjliggör en hållbar konkurrenskraft och för en säkerhetspolitik som försvarar en enad union framom en ökad polarisering mellan länderna. Därför har jag valt att ställa upp i Europaparlamentsvalet, säger Sigfrids.

Sigfrids har tidigare fungerat som vice ordförande för Åbo Akademis Studentkår samt som ordförande för Svenska folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom. Hon är därmed också välbekant med frågor som berör unga och studerande.

– Finansieringen för Erasmus+ behöver säkerställas under den kommande mandatperioden i Europaparlamentet och programmet behöver fortsättningsvis utvecklas. Även om EU-valet konkret påverkar många frågor som berör unga och studerande använde mindre än en fjärdedel av de finländska unga under 25 år sin rösträtt i det förra EU-valet. För att lösa de utmaningar som EU står inför behöver valdeltagandet bland unga öka markant. Under min kampanj vill jag motivera speciellt unga att rösta, säger Sigfrids.

Nicolina Nordman ny riksdagsassistent för minister Sandra Bergqvist

Nicolina Nordman har valts till riksdagsassistent för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP).

Läs föregående artikel

Torvalds: Finland väl förberedd för de uppdaterade reglerna för avloppsvatten

Under onsdagen godkände Europaparlamentet EU:s uppdaterade regler för avloppsvatten från tätbebyggelser. Med rösterna 481-79 gav Europaparlamentet grönt ljus för den överenskommelse som nåddes mellan parlamentet, kommissionen och rådet tidigare under året. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som Europaparlamentets huvudförhandlare och är nöjd med utfallet.

Läs följande artikel