Torvalds: Finland väl förberedd för de uppdaterade reglerna för avloppsvatten

Under onsdagen godkände Europaparlamentet EU:s uppdaterade regler för avloppsvatten från tätbebyggelser. Med rösterna 481-79 gav Europaparlamentet grönt ljus för den överenskommelse som nåddes mellan parlamentet, kommissionen och rådet tidigare under året. Nils Torvalds (SFP/Renew) fungerade som Europaparlamentets huvudförhandlare och är nöjd med utfallet.

– Utgångsläget för Finland i det här lagförslaget har varit mycket bättre än för många andra medlemsländer, konstaterar Torvalds. Även om vi också kommer vara tvungna att investera i förbättrad rening av vårt avloppsvatten, är överenskommelsen, speciellt med de ändringar vi fått igenom, mycket fördelaktig för Finland. 

De nya reglerna kräver att reningsgraden i hela unionen höjs till en nivå, där näringsämnen som kväve och fosfor avlägsnas från avloppsvattnet i tätbebyggelser. 

– Detta gör vi redan i stora delar av Finland men gemensamma EU-regler hjälper oss att komma åt näringsämnen som rinner ut även i andra delar av Östersjön och bidrar till dess övergödning, fortsätter Torvalds. 

Nytt för det uppdaterade direktivet är även det så kallade fjärde stadiet, som avlägsnar mikroföroreningar från avloppsvattnet. Dessa föroreningar kommer i dagens läge främst från läkemedel och hygienartiklar, vilket medfört ett behov att lägga större krav på dessa industrier. Medlemsländerna har dock möjligheten att täcka upp till 20 % av kostnaderna för denna avancerade rening – en kompromiss som uppnåtts tack vare Torvalds arbete.  

– Principen ”förorenaren betalar”, är ytterst viktig, men gällande livräddande läkemedel är det inte helt lätt att peka ut vem förorenaren är, menar Torvalds. Eftersom vi förväntar oss att läkemedel ska finnas tillgängliga och att fler ska utvecklas, har också samhället som helhet ett ansvar för att delta i reningen av dem. Dessutom har frågan om krisberedskap igen blivit aktuell. Vi måste i Europa bli bättre på att säkerställa europeisk produktion av läkemedel. Medlemsländerna vaknade i den här frågan alldeles för sent men vi lyckades trots detta nå en hyfsad kompromiss. 

Den överenskomna texten kommer nu genomgå en juridisk språkgranskning och den slutgiltiga versionen godkänns av Europaparlamentet samt ministerrådet under hösten. Direktivet förväntas träda i kraft i slutet av 2024.

Frida Sigfrids kandiderar i EU-valet 2024

Frida Sigfrids, hemma från Borgå, kandiderar i EU-valet 2024 för Svenska folkpartiet i Finland. Hon är politices magister från Åbo Akademi. Sigfrids har bred erfarenhet av politik. Hon är SFP:s yngsta medlem både i stadsstyrelsen i Borgå och i välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland. Hon fungerar även som SFP:s enda ledamot i Nylands förbunds styrelse. Utöver det jobbar hon på riksdagen som medarbetare för både undervisningsminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Sigfrids vill driva en långsiktig politik i Europaparlamentet där också de kommande generationerna tas i beaktande i alla beslut som fattas.

Läs föregående artikel

Inga nedskärningar i servicenätverket

Idag har Österbottens välfärdsområde offentliggjort sitt senaste åtgärdspaket, vars syfte är att balansera ekonomin, utveckla välfärdsområdets tjänster och uppnå målsättningarna i den fastställda strategin. Totalt ska åtgärderna inbringa inbesparingar för 40 miljoner euro under 2025-2026.

Läs följande artikel