Nicolina Nordman ny riksdagsassistent för minister Sandra Bergqvist

Nicolina Nordman har valts till riksdagsassistent för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP).

Nordman är i slutskedet av sina studier vid Åbo Akademi och blir politices magister till sommaren. Nordman har tidigare haft förtroendeuppdrag som styrelseordförande och fullmäktigeledamot vid Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) och har således erfarenhet av intressebevakning på både lokal och nationell nivå. Hon är ursprungligen hemma från Kristinestad och har gjort frivillig militärtjänstgöring vid Kustflottan i Pansio. 

-Det blir riktigt roligt att få jobba nära politiken där besluten fattas. Att få jobba just för minister Bergqvist som har idrotts- och ungdomsfrågor på sitt bord känns extra bra, eftersom frågorna också ligger mig nära hjärtat, säger Nordman.  

– Det känns väldigt fint att få Nicolina med som en del av mitt team. Vi har redan nu kommit bra igång och många av hennes goda egenskaper har redan kommit väl till pass, säger Bergqvist. 

Dan Cederlöf kandiderar i EU-valet 2024

Dan Cederlöf, 23, kandiderar i Europaparlamentsvalet. Cederlöf är hemma från Helsingfors och slutför för tillfället sina kandidatstudier i pedagogik. Han arbetar som elevhandledare och är styrelsemedlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse.

Läs föregående artikel

Frida Sigfrids kandiderar i EU-valet 2024

Frida Sigfrids, hemma från Borgå, kandiderar i EU-valet 2024 för Svenska folkpartiet i Finland. Hon är politices magister från Åbo Akademi. Sigfrids har bred erfarenhet av politik. Hon är SFP:s yngsta medlem både i stadsstyrelsen i Borgå och i välfärdsområdesfullmäktige i Östra Nyland. Hon fungerar även som SFP:s enda ledamot i Nylands förbunds styrelse. Utöver det jobbar hon på riksdagen som medarbetare för både undervisningsminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Sigfrids vill driva en långsiktig politik i Europaparlamentet där också de kommande generationerna tas i beaktande i alla beslut som fattas.

Läs följande artikel