Marie Krogius ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Marie Krogius, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Krogius började sin praktikperiod i början av september och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av januari. Hon har tidigare jobbat som grafiker för Svensk Ungdom och är magisterstuderande i statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet. Krogius har även jobbat med layout av Torvalds tidning Nya Europabladet.

– Jag ser fram emot att få lära mig mycket om Europaparlamentets arbete och processer från insidan. Hösten kommer att vara intensiv med många viktiga beslut på EU-nivå. Det kommer att vara givande i dessa tider att få fördjupa sig ordentligt i parlamentets arbete kring energifrågor som del av Torvalds stab, säger Krogius.

Krogius kommer att jobba med kommunikationsfrågor och följa med det politiska arbetet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedel (ENVI).

Frida Sigfrids ny assistent för riksdagsledamot Mikko Ollikainen

Frida Sigfrids, 26 år, är riksdagsledamot Mikko Ollikainens nya riksdagsassistent. Sigfrids är hemma från Borgå. Hon har tidigare fungerat som förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Sigfrids är även medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

Läs föregående artikel

Wickström: De mindre sjukhusen ska inte lida då vårdreformen verkställs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över finansieringen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad. Det förs nu en diskussion om behovet av att lägga ned Lojo förlossningsavdelning (BB) vilket Wickström motsätter sig starkt.

Läs följande artikel