Fullmäktige godkände budgeten och tackade personalen

Årets sista möte för Österbottens välfärdsområdesfullmäktige behandlade viktiga ärenden, såsom servicenivåbeslut för räddningsväsendet, delaktighetsplan, budget för 2024 och ekonomi- och verksamhetsplan 2025-2026.

Maria Palm höll ett gruppanförande gällande servicenivåbeslutet för räddningsväsendet. SFP tackade för ett digert dokument men önskade att dokumentet ska bli tydligare och att  målsättningarna preciseras samt att en satsning på personalens kompetens behövs. T.f. räddningsdirektör Dan Gref berättade att 9 av 14 deltagare på den svenskspråkiga räddningskursen är intresserade av att jobba för Österbottens välfärdsområde och alla nio har erbjudits jobb.

Fullmäktige godkände välfärdsområdets delaktighetsplan. Planen fick många positiva kommentarer och SFP lyfte fram hur viktig delaktigheten är för välbefinnandet. Välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen informerade att välfärdsområdets system för patientfeedback ska behandlas av det mångkulturella rådet, med målsättningen att feedback ska kunna ges på fler språk än endast svenska och finska. SFP ser detta som en väldigt bra utveckling.

I gruppanförandet gällande framtids- och anpassningsprogrammet samt budgeten, efterlyste SFP-gruppens ordförande Palm bättre kommunikation från välfärdsområdet, både gentemot personal och invånare. Även större satsningar på konsekvensbedömningar behövs. SFP kräver en noggrann uppföljning och konsekvensbedömningar av sparåtgärderna inom välfärdsområdet.

SFP-ledamoten Gun Granlund inledde en lång diskussion om servicen i Kristinestad. Styrelsen godkände i fredags en åtgärdsmotion för att ta i bruk mobila tjänster i nejden så fort som möjligt, för att kompensera för lördagsmottagningen som stängt. Granlund och flera med henne ville få svar på hur den mobila servicen kommer att se ut och när den kommer att tas i bruk. Tyvärr kunde tjänsteinnehavarna inte ännu redogöra för detta i och med att beslutet är så färskt.

SFP-gruppen meddelade att den står bakom styrelsens förslag för budgeten 2024 och ekonomiplanerna för 2025-2026. Efter ett förslag om att lördagsmottagningen i Kristinestad skulle öppnas på nytt, vilket skulle ha krävt att budgeten ändrats, gick fullmäktige till omröstning där styrelsens förslag vann. Inga ändringar till budgeten gjordes.

Under fullmäktigemötet hölls många talturer där ledamöter tackade personalen för deras värdefulla insats. SFP-ledamoten Kim Yli-Pelkola lämnade in en motion för att stärka välfärdsområdets attraktionskraft gentemot anställda. Gunilla Jusslin tillsammans med Ann-Britt Backull lämnade in en motion om att utveckla den allmänmedicinska avdelningen i Oravais.

Varhas budget 2024: många positiva satsningar

På onsdagen 20.12.2023 höll Varha sitt sista fullmäktigemöte för året. På mötet behandlades nästa års budget. Arbetet med budgeten har varit arbetsdrygt och krävt gott samarbete mellan politikerna och flera svåra beslut har tagits. I offentligheten har besparingar och nedskärningar varit återkommande teman. Faktum är emellertid att Varha har budgeterat mera pengar för år 2024 än vad som budgeterades för år 2023. SFP vill påpeka att budgetboken för 2024 också innehåller flera positiva satsningar.

Läs föregående artikel

Riksdagsledamot Mats Löfström kandidat i Europaparlamentsvalet

”Jag vill fortsätta med den starka och viktiga intressebevakningen för hela Svenskfinland och Åland i Europa”

Läs följande artikel