Gemensamma standarder för att trygga minoriteters rättigheter behövs

Den här veckan godkände Europaparlamentet ett initiativ som berör minimistandarder för minoriteter i EU.

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), är det godkända initiativet ett steg i rätt riktning, eftersom parlamentet i initiativet uppmanar EU att ansluta sig till ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och språkstadgan och att medlemsländerna ratificerar dessa.

– Vi behöver gemensamma standarder för att försäkra oss om att minoriteter runt om i Europa skyddas på ett tillräckligt sätt, säger Torvalds.

I dagens läge varierar den situation minoriteter befinner sig i mycket beroende på vilket medlemsland man befinner sig i. Det här är speciellt viktigt idag då vi ser att en del medlemsländer glider allt längre högerut på den politiska skalan och populism vinner grogrund, säger Torvalds.

Initiativet betonar också minoriteters språkliga och kulturella rättigheter samt rättigheter till utbildning. En av de viktigaste punkterna är ändå att parlamentet rekommenderar en definition för vad en minoritet är och vem som hör till den.

– För tillfället finns det ingen definition på EU-nivå för vem som hör till en minoritet, påpekar Torvalds. Det här leder till att det är svårt för de som är utsatta att hävda sin position då det verkligen behövs. EU har i sin grundrättighetsstadga förbjudit diskriminering av personer som hör till minoriteter. För att stärka det här skyddet är det viktigt att vi har en tydlig definition på vem som är en del av en minoritet. Europaparlamentets initiativ innebär också en hälsning till Finland, som inte har ratificerat ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk. Det här har konsekvenser framför allt för den samiska befolkningen i Finland.

– Det är dags att Finland står upp för sin samiska ursprungsbefolkning och ratificerar konventionen, säger Torvalds, som också är aktiv som ordförande för parlamentets intergrupp för minoritetsfrågor.

Under veckan i Strasbourg presenterade representanter för Samerådet i intergruppen de dagliga kränkningarna av språkliga rättigheter och rätten till mark samerna får utstå.

– Det här är något vi måste råda bot på, säger Torvalds.

Förslaget om stärkt vargskydd måste stoppas


Tjänstemännen i EU-kommissionen som ansvarar för rovdjurspolitiken är i färd med att försöka få igenom restriktioner för hur medlemsstaterna kan förvalta rovdjur som är strikt skyddade under EU:s art- och habitatdirektiv - såsom varg, björn och lodjur.

Läs föregående artikel

Jämställdhet i idrott – mera än vackra ord


Riksdagen behandlade idag första redogörelsen om idrottspolitik. Kulturutskottets representant Nylander höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs följande artikel